GMINA TOKARNIA

    W Skomielnej zachował się skromny zespół dworski: kaplica drewniana konstrukcji słupowej (ok. 1770), z wieżą z 2 pół. XIX w. (w ołtarzu namalowane m.in. herby Radwan i Trąby), drewniany dwór Łodzińskich z pocz. XIX w. (przebud. 1908), drewniana willa Pod Góralem z 1863 r. rządcówka konstrukcji szachulcowej z I. ćw. XX w. (przebud.), w otoczeniu park krajobrazowy. W kościele parafialnym znajduje się uznany za cudowny obraz Matki Boskiej, przywieziony z Kołomyi. Wśród ról stoi drewniana kapliczka z obrazem Matki Bożej (1867), a także kamienne figury Chrystusa Nazareńskiego (1832), św. Jana Nepomucena (1896) i NMP Niepokalanie Poczętej (1897). Zachowały się też dość licznie zabytki budownictwa ludowego, m.in. domy z lat 1897-1939.

    Obraz Matki Boskiej z Kołomyi. Najstarszym zabytkiem Skomielnej Czarnej jest łaskami słynący obraz Matki Boskiej, według tradycji rówieśnik obrazu częstochowskiego. Faktycznie jest to doskonała pod względem artystycznym, pierwsza kopia obrazu z Jasnej Góry z koronami Władysława IV, namalowana w 1635 r. Obraz ten pochodzi z kościoła w Kołomyi. W 1946 r. został potajemnie przywieziony do Polski przez repatriantów i przekazany pod opiekę 00. Kapucynów z Krakowa. Ci z kolei, opiekując się kaplicą w Skomielnej Czarnej, w 1956 r. przekazali cudowny wizerunek do tej miejscowości. Obecnie obraz umieszczony jest w kościele, wybudowanym przez mieszkańców wsi w latach 1957-1960 przy niemałym zaangażowaniu o. Piotra Palucha i w dalszym ciągu znajduje się pod opieką zakonu kapucynów, który prowadzi miejscową parafię.