Rzeczpospolita

     Kołomyjska Madonna. W południowej części powiatu myślenickiego leży wieś Skomielna Czarna, która ma łaskami słynący obraz Matki Boskiej, według tradycji to rówieśnik obrazu częstochowskiego i na jego wzór malowany, czczony od setek lat w Kołomyi i na całym Pokuciu.