Rzeczpospolita

      W południowej części powiatu myślenickiego leży wieś Skomielna Czarna, która ma łaskami słynący obraz Matki Boskiej, według tradycji to rówieśnik obrazu
częstochowskiego i na jego wzór malowany, czczony od setek lat w Kołomyi i na
całym Pokuciu.    
    Dzięki badaniom prof. Ryszarda Brykowskiego ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska wiemy, że dzieje obrazu, choć nieco krótsze, to godne są uwagi, ze względu na zawiłość losów zakończonych sensacyjnym zgoła finałem. Przypuszcza się, że istotnie w Kołomyi czczony był cudowny obraz przypominający Czarną Madonnę i jak chce legenda, przywieziony do miasta przez Władysława Opolczyka.