TYGODNIK SALWATORSKI

Obraz Matki Boskiej z Kołomyi
    W głównym ołtarzu znajduje się piękny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, który przybył aż z Kołomyi nad Prutem. Obraz ten został namalowany na wzór wizerunku jasnogórskiego, ale trudno określić dokładnie datę powstania ? jego dzieje nie są zbyt  dobrze znane. W każdym razie przybył do Polski w czasie II wojny światowej z ostatnim transportem repatriantów za sprawą dwóch kołomyjanek i przechowywany był w krakowskim klasztorze OO. Kapucynów, a w roku 1956 przekazany został współbraciom w Skomielnej Czarnej.

   Kościół Nawiedzenia NMP
   Kościół konsekrowany w 1960 r., dwa lata wcześniej kamień węgielny pod budowę poświęcił biskup sufragan diecezji krakowskiej Karol Wojtyła. Sanktuarium Matki Boskiej Kołomyjskiej - w ołtarzu kopia obrazu z Jasnej Góry, namalowana w XVII w., w parafii od 1966 r. Parafię prowadzi zakon kapucynów.