WIKIPEDIA

   Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołomyi

– były rzymskokatolicki kościół, obecnie cerkiew greckokatolicka położona przy ul. Hetmana Mazepy 2 w Kołomyi.

    Historia

    Kościół Wniebowzięcia NMP został zbudowany w latach 1762–1772 według projektu Bernarda Meretyna z fundacji ks. Szczepana Mikulskiego
miejscowego proboszcza i zarazem kanonika lwowskiego. W kościele znajdował
się nagrobek rotmistrza królewskiej chorągwi Macieja Jabłonowskiego herbu
Prus III. Kościół kołomyjski stał się znany dzięki cudownemu obrazowi Matki
Boskiej Kołomyjsko-Pokuckiej. Po drugiej wojnie światowej obraz ten trafił do
kościoła parafialnego w Skomielnej Czarnej w powiecie myślenickim
w obecnej cerkwi od 1993 znajduje się jego kopia).
 
    W 1946 kościół został zamieniony na dom dziecka – rozebrano wówczas szczyty świątyni, sygnaturkę oraz podzielono wnętrze stropami. W latach 90. XX w. budynek przejęła cerkiew greckokatolicka i częściowo zrekonstruowała.
Obecnie mieści się tu cerkiew św. Jozafata[1].


    Przypisy
↑ Bezdroża w: Wirtualna Polska (Turystyka): Pokucie – Kolomyja. [dostęp 2010-12-29].


   Bibliografia
Jakub Czarnowski: Sanktuaria i kościoły Kresów. Warszawa: PHW „Arystoteles” Marek Matusiak, 2009, s. 46. ISBN 978-83-60910-34-4.  
Aleksandra Górska: Kresy. Przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2005, s. 80. ISBN 83-7447-006-2.