Częstochowska Hodegetria
Spis treści
________________________________________

Część pierwsza - Obraz
I.   Wizerunek
      - Ikonografia - 11
      - Styl - 19
II.  Budowa obrazu
      - Tablica - 25
      - Rama -30
      - Mensa Mariana - 34
      - Komentarz do budowy tablicy i ramy - 35
      - Chronologia płócien - 35
      - Warstwy malarskie - 42
III. Znamiona warsztatu ikonowego
      - Charakterystyka tablicy - 49
      - Charakterystyka nimbów - 52
      - Wizerunek pierwotny - 57
IV.  Rozwój poglądów na pochodzenie obrazu
      - Stan wiedzy do II Wojny Światowej - 73
      - Stan wiedzy po II Wojny Światowej - 80

Część druga - Dzieje dawne
I.    Najstarsze źródła
      - Translatio tabulae - 89
      - Testament Elżbiety Łokietkówny - 95
      - Źródła wobec świadectwa obrazu - 97
II.  Ikona i Madonna
      - Tło historyczne - 101
      - Złamanie ikony - 102
      - Naprawa i przeobrażanie ikony - 103
      - Drogocenna dekoracja - 105
III. Do Polski
      - Uwarunkowania historyczne - 113
      - Na Jasną Górę - 115
IV.  Pierwsze półwiecze
      - Pierwsze lata - 121
      - Sacrilegium 1430r. - 124
      - Restauracja po sacrelegium - 130
V.   Blizny
      - Tradycja - 141
      - Świadectwa pisane - 142
      - Strzała - 143
      - Ostrze - 145
      - Refleksje - 146

Część trzecia - Jasnogórska Bogurodzica
I.    Świadectwo dziejów obrazu -kopie
      - Uwagi wstępne - 151
      - Najdawniejsze podobizny graficzne - 152
      - Najdawniejsze kopie - 155
      - Kopie wieku XVII - 159
      - Kopie wieków XVIII,XIX i XX - 170
II.  Zdobienie wizerunku
      - Korony - 185
      - Wota i sukienki - 190
III. Otoczenie obrazu
      - Kaplica i ołtarz - 205
      - Dekoracja ołtarza - 214
      - Obraz poza ołtarzem - 216
IV.  Jasnogórska Bogurodzica w sztuce cerkiewnej
      - Wizerunki Jasnogórskiej Bogurodzicy jako ikony - 221
      - Jasnogórska Bogurodzica - Łagodzenie złych serc - 225
      - Decus Podlachiae - Matka Boża Leśniańska - 236
V.   Sześć wieków konserwatorskiej troski
      - Dawne renowacje - 241
      - Konserwacja 1925 - Jan Rutkowski - 248
      - Konserwacje powojenne - Rudolf Kozłowski - 250
      - Komisja konserwatorska 1979 - 252

- Tabela chronologiczna - 257
- Bibliografia - 269
- Aneksy - 275
- Indeksy - 285
- Summery - 291
- Zusammmenfassung - 295
- Resume -299