Sanktuarium

Saktuarium Jasnogórskiej Madonny z Kołomyi

    Przy zabytkowej drewnianej kaplicy pochodzącej z pierwszej połowy XVIII wieku została erygowana dekretem Kurii Arcybiskupiej Krakowskiej z dnia 5 sierpnia 1951 r. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Nawiedzenia Najśw. Marii Panny obejmująca Skomielną Czarną i Bogdanówkę.
Historia Kościoła w Skomielnej Czarnej Pieczę duszpasterską nad parafią powierzono Braciom Mniejszym Kapucynom z Prowincji Krakowskiej.

   1 lutego 1957 roku (po sześciu latach starań) otrzymano zezwolenie na budowę kościoła. Projektantem świątyni był inż. arch. Otto Fedak z Myślenic. On też wraz z inż. Eugeniuszem Wójcikiem z Krakowa nadzorował budowę.
12 pażdziernika 1958 roku J.E.Ks. dr. Biskup KAROL WOJTYŁA - ówczesny biskup sufragan Archideicezji Krakowskiej dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Przy wspólnym wysiłku duszpasterzy, przede wszystkim proboszcza O.PIOTRA PALUCHA i parafian realizowano budowę przez dwa lata.

   27 LISTOPADA - 1960 roku - w I Niedzielę Adwentu J.E. ks. biskup Julian Groblicki dokonał poświęcenia kościoła. Ale prace wykończeniowe trwały jeszcze do grudnia 1961 roku.
   W ołtarzu głównym umieszczono łaskami słynącą kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej namalowaną w malarni Jasnogórskiej 8 grudnia 1635 r. przez kapłana paulińskiego Stanisława Brzeżańskiego, która była przeznaczona dla bractwa Różańcowego i do 3 kwietnia 1946 roku odbierała cześć w kościele parafialnym w Kołomyi (obecnie Ukraina-Pokucie).
Stamtąd podczas ucieczki naszych rodaków na zachód został przewieziony z narażeniem życia przez panią Petronelę Kossowską do Krakowa, gdzie przez prawie sześć lat przebywał ukryty (w skrzyni) w jej mieszkaniu. Staraniem Pani Kossowskiej i Braci Kapucynów obraz ten odnalazł miejsce (kwiecień 1966) dla publicznej czci w nowo-wybudowanym kościele w Skomielnej Czarnej.

   Według oceny konserwatora obrazu (prof. Władysława Kurpika - głównego konserwatora obrazu Czarnej Madonny na Jasnej Górze) jest to najwierniejsza kopia Obrazu jasnogórskiego z czasów króla Władysława IV.
   Aktualnie w głównym ołtarzu - jako zasłony ikony - znajdują się dwa obrazy: Serca Jezusowego i Nawiedzenia Najśw. Marii Panny, namalowane przez art. mal. Jadwigę Rymar z Krakowa.
   Ołtarz główny i dwa boczne wykonał miejscowy rzeźbiarz i stolarz Wojciech Kołodziejczyk.
   Nastawa ołtarza: płaskorzeźby winogron i sceny sześciu radości Matki Bożej wykonał (mając ponad 85 lat) Franciszek Maćkowski z Olczy (r.1961)
   Stacje Drogi Krzyżowej, pulpit ołtarzowy, krzyże, świecznik, antepedium ołtarzowe są dziełem współczesnego artysty rzeźbiarza ze Skomielnej Stanisława Trybały (zam. Rola Madonie).
   Pamiątkową tablicę budowniczego kościoła - O.Piotra wykonał Stanisław Trybała.
Kamienną chrzcielnicę wykonał jeden z budowniczych kościoła: Julian Polak (zam. Rola Bargłowa).
   Na terenie parafii znajdują się jeszcze: drewniana kaplica na Roli Wilkowej, murowana kaplica w Bogdanówce na Roli Słoninowej (Msze św. w czasie wakacji o 10.00) i na przełęczy Góry Koskowej murowana kaplica Trzeciego Upadku (Msze św. w niedzielę najbliższą 14 września).